Doe Commissie

De DOE commissie van de Stichting heeft tot taak een aantal activiteiten die onder de stichting vallen operationeel vorm te geven.

U kunt hierbij denken aan:

In het komende jaar zullen hier activiteiten aan worden toegevoegd.


De DOE commissie bestaat uit:

Sylvia van der Heeden

doe@sjb-oerle.nl


Angelique van Zandvoort

doe@sjb-oerle.nl


Manon van Eekert

doe@sjb-oerle.nl