Dromen, Visie, Missie en Doelstellingen

Droom

 • Jeugd van Oerle geeft richting aan de Stichting Jeugdbelangen

 • Jeugd als schakel tot verbinding in Oerle

 • De Blokhut als thuisbasis


Visie

 • Jeugd ondersteunen om regie te nemen over hun eigen toekomst

 • Gezamenlijke thuisbasis die uitnodigt en faciliteert tot activiteit en gezelligheid


Missie

 • Mobiliseren en activeren van de jeugd

 • Verbinden van de jeugd

 • De jeugd vertegenwoordigt zichzelf

 • Ontplooien van activiteiten


Strategie

 • De jeugd positioneren, versterken en ondersteunen

 • De blokhut als uitnodigende fysieke basis waar het allemaal kan en mogelijk is

 • Exploitatie van de blokhut en realiseren van subsidie stromen ten behoeve financieren en optimaliseren organisatie en uitvoering van activiteiten voor de jeugd

 • Doorstroom leeftijdscategorieën in participatie-=, organisatie en uitvoering: vrijwilligers voor de toekomst

 • Gerichte maatschappelijke activiteiten onderbouw basisschool (4-9 jaar),

 • Jeugdraad komt voor de jeugd in bovenbouw van de lagere school en op de middelbare school met eigen thema’s


(Kern) Waarden

 • Veiligheid

 • Het geluid van de jeugd als leidraad

 • Iedereen !

 • Transparant en verbindend